omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jack Higgins: Dødeligt dobbeltspil (Night of the Fox).
Trykt: 1988.     Omslag: Bent Juul Nielsen. (Foto er af Generalfeltmarschall Erwin Rommel).
På titelbladet: Forlaget Danmark.    Sider: 268 (269).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
ISBN 87-15-05198-6. Alternativt ISBN 87-15-01643-9.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Søren H. Madsen.
Copyright © by Jack Higgins. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Grafisk tilrettelægning: Anne Marie Schulz. Bogen er sat med Aldus hos Satsform, Århus og trykt hos A/S Mo-
dersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1988.