omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Evelyn Anthony: Døden i Malaspiga (The Malaspiga Exit).
Trykt: 1976. Omslag: Sigvard Hagsted.     På titelbladet: "Søhest"-logo.     Sider: 251 (252).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.     Intet ISBN.
-- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Ib Christiansen.
Copyright © by Anthony Enterpri-
ses Ltd. 1974. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Times hos Jørn Mathia-
sen, Viborg og trykt i S.L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Denmark 1976.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb) Genoptrykt i serien "Danmarks Bestsellers".

bestseller 42.jpg (ca. 100 Kb)

Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-15-01506-8.