omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Carit Etlar: Dronningens Vagtmester.
Uden år.    Illustrationer: Poul Steffensen.    
På titelbladet: Tegning.
Sider: 222 (223).     Format: ca. 23,5 x 15,2 cm.

Serie: Store fortællere.

Sat med Linotype Aldus. Illustra-
tionerne er hentet fra 1897-udga-
ven (V. Pio's Boghandel). Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Printed in Denmark by Fr. Martins Bogtrykkeri, Christiansfeld.

Intet ISBN.

Det viste eksemplar er formentlig bogklubudgaven.

Det indlagte bogmærke. bookmark.jpg (ca. 80 Kb)