omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Donald Seaman: Duellen (The Duel).
Trykt: 1980. Omslag: Elisabeth Vogel.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 311 (312). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Elise Norsbo. Copyright © 1979 By Donald Seaman. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelæg-
ning: Leif Petersen. Bogen er sat med Baskerville og trykt i A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1980.
ISBN 87-15-01111-9.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)