omslaget.jpg (ca. 80 Kb) Anthony Heal: Ekspert i mord (The Decimate Decision).
Trykt: 1980. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 244 (245). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Hanne Dissing. Copyright © 1979 by Anthony Heal. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelæg-
ning: Leif Petersen. Bogen er sat med Baskerville og trykt i Modersmålets Trykkeri A/S, Haderslev. Printed in Denmark 1980.
ISBN 87-15-01044-9.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)