omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ed McBain: En by i byen (Another Part of the City).
Trykt: 1987.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 245 (246).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Jette Lond.
Copyright © 1986 by Hui Cor-
poration. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Published in agreement with Lennart Sane Agency, Karls-
hamn. Omslag og grafisk tilret-
telægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Satsform, Århus og trykt hos A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1987.

ISBN 87-15-05200-1.
Alternativt ISBN 87-15-01644-7.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)