omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Ed McBain: En by i byen (Another Part of the City).
Trykt: 1987. Omslag: Bent Juul Nielsen.
På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 245 (246). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Jette Lond.
Copyright © 1986 by Hui Corpora-
tion. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Pub-
lished in agreement with Lennart Sane Agency, Karlshamn. Om-
slag og grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Satsform, Århus og trykt hos A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1987.
ISBN 87-15-05200-1.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)