omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Jørn Riel: En fortælling hvoraf man får et smukt ansigt. (Mine fædres hus 1).
Trykt: 1976.     Omslag og illustrationer: Des Asmussen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 234.     Format: ca. 20,0 x 12,7 cm.     ISBN 87-15-00634-4.     Pris kr. 16,75.

Paperback.

Copyright © 1971 by Jørn Riel. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Forlagsre-
daktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Times og trykt i Trier Schous Bogtrykkeri A/S, Odense. Printed in Denmark 1976.