omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ole Høeg: En krone til salg.
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.     Sider: 247 (248).     Format: ca. 17,8 x 12,5 cm.
ISBN 87-45-00943-2 (kun vist på smudsomslagets flap).

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Baskerville. Grafisk tilret-
telægning: Leif Petersen. © Ole Høeg, 1978. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København i venlig forståelse med Chr. Erichsens Forlag.

Ingen bogtrykker angivet.