omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

En oldenborregrosserer og andre fortællinger om vindere og tabere.
Uden år.     Omslag: Arne Ungermann.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 288 (289).    Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

Fra serien: Danske forfattere be-
retter.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

I udvalg ved Ole Storm.
Udsendt af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Goudy. Tilrettelægning: Freddy Peder-
sen. Produceret af Sture Jensen. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Tryk-
keri, Haderslev.

Intet ISBN.

Indhold:
CHR. WINTHER: Hesteprangeren - STEEN STEENSEN BLICHER: Røverstuen - CARIT ETLAR: Mesters ring - HOLGER DRACHMANN: Now, Tommy! - M. A. GOLDSCHMIDT: Maser - SOPHUS SCHANDORPH: En oldenborregrosserer - VILH. BERGSØE: Runevældsmarken - KARL LARSEN: Bønder - OTTO RUNG: Den skærende flamme - NIS PETERSEN: Kelneren, der stjal sin lykke - ALBERT DAM: Jørgen Uldskov - JOHS. BUCHHOLTZ: Portør Stokkes store jul - H. C. BRANNER: De tre musketerer - FRANK JÆGER: Tamt vildt + Biografiske noter.

Genudgivet som nr. 6 i serien: Danske forfattere beretter:

omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Fortællinger om vindere og tabere.
Uden år.     Omslag: NN.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 296 (297). Format: ca. 23,5 x 15,1 cm.

.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

I udvalg ved Ole Storm.
Udsendt af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Goudy. Tilrettelægning: Freddy Peder-
sen. Printed in Denmark by A/S Moders-
maalets Trykkeri, Haderslev.

ISBN 87-15-01336-7.