omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Henning Ipsen: En sang på trapperne.    Trykt: 1981.     Omslag: Knud Erik Færgemann.
På titelbladet: Danmarks Bogklub.     Sider: 123 (124).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.    Intet ISBN..

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1976 by Henning Ipsen. Udgivet af Forlaget Danmark, Kø-
benhavn efter overenskomst med Forlaget Fremad A/S. Bogen er formgivet af Freddy Pedersen og sat med Linotype Jansen. Trykt i Poul Kristensens Bogtrykkeri, Herning. Printed in Denmark 1981.