omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Jørn Riel: En underlig duel og andre skrøner.
Trykt: 1977.     Omslag og illustrationer: Eiler Krag.     På titelbladet: Vignet.
Sider: 203 (204).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Sat med Times. Copyright © 1976 by Jørn Riel. Udgivet af Lademann For-
lagsaktieselskab, København. For-
lagsredaktion: Keld Pauli. Trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri A/S, Skovlunde. Printed in Denmark 1977.

Intet ISBN.