omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Irwin Shaw: En ven af familien 1 (Bread upon the Waters).
Trykt: 1982.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 279 (280).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Ulla Warren.
Copyright © 1981 by Irwin Shaw. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Grafisk tilrettelæg-
ning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Linofilm Aldus hos Fyns Foto-
sats, Odense og trykt hos Moders-
målets Bogtrykkeri A/S, Haderslev. Printed in Denmark 1982.

ISBN 87-15-01393-6.
ISBN komplet 87-15-01392-8.

omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Irwin Shaw: En ven af familien 2 (Bread upon the Waters).
Sider: 239 (240).
I øvrigt som ovenfor.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

ISBN 87-15-01394-4.

I øvrigt som ovenfor.