omslag.jpg (ca. 80 Kb) Arthur Maling: Endestation Amsterdam (The Rheingold Route).
Trykt: 1982. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 252 (253). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Ulla Warren. Copyright © 1979 Arthur Maling. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. First published by Harper & Row, Publishers, Inc. New York. Grafisk tilrettelægning: Freddy Pedersen. Bogen er sat med Paladium hos carvi-sats og trykt i Th. Laursens Bogtrykkeri A/S, Tønder. Printed in Denmark 1982.
ISBN 87-15-01310-3.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)