omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Robert Lait: Et skridt for langt (Once Too Often).
Trykt: 1982. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 221. Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Søren H. Madsen.
Copyright © 1980 by Robert Lait. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Satsform, Åbyhøj og trykt i Trier Schous Bogtrykkeri A/S, Odense. Printed in Denmark 1982.
ISBN 87-15-01295-6.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)