omslaget.jpg (ca. 100 Kb) George R. Clay: Familieforhold (Family Occasions).
Uden år.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 214 (215). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Ulla Warren.
Copyright © 1955, 1957, 1966, 1967, 1978 by George R. Clay. Udgivet af La-
demann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Grafisk tilrettelægning: Leif Peter-
sen.
ISBN 87-15-01136-4.
Ingen bogtrykker angivet.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.