omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Madeleine Brent: Farlige juveler (The Capricorn Stone).
Trykt: 1980.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 301 (302). Format: ca. 17,8 x 12,5 cm.
Madeleine Brent er et pseudonym for Peter O'Donnell.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Camilla Bøegh Larsen.
Copyright © 1979 by Madeleine Brent. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Grafisk tilrettelægning Leif Petersen. Bogen er sat med Basker-
ville og trykt i Modersmålets Bogtrykkeri A/S, Haderslev. Printed in Denmark 1980.

ISBN 87-15-01060-0.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.