farefuld miss.jpg (ca. 80 Kb) Gavin Scott: Farefuld mission (Hot Pursuit).
Trykt: 1981. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 201 (202). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Wivi Pelt. Copyright © 1977 by Gavin Scott. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Baskerville hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S.L. Møllers Bogtrykkeri A/S, Skovlunde. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-01109-7.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)