omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Graham Greene: Farligt otium (Travels with My Aunt).
Trykt: Uden år. Omslag: Ikke opgivet. --- Omslaget er kraftigt misfarvet af lys og tobaksrøg.
På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 263 (264). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Clara Svendsen.
Copyright © by Graham Greene. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn. Bogen er sat med Baskerville og trykt i J. Jørgensen og Co's Bogtryk-
keri, København. Printed in Denmark.
Intet ISBN.