omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

John Masters: Fjerne tinder (Far, Far The Mountain Peak).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Skrifola.
Sider: 454 (455).     Format: ca. 18,4 x 11,8 cm.
Der er anvendt samme bogblok som i "Lommeromanen"-udgaven.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Hedda Maaløe.
Udsendt i forståelse med Chr. Erichsens Forlag. Bogen er sat med Diethelm Antikva. Copyright by For-
laget Skrifola, Copenhagen. Sats og tryk: A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark.

Intet ISBN.

Var tidligere udgivet som nr. R 311 i serien "Lommeromanen".

Nr.311.jpg (ca. 40 Kb) width=

Omslag: NN.