omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Jørn Riel: Floder i havet.
Trykt: 1981.     Omslag: Arne Ungermann.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 169 (170).     Format: ca. 19,3 x 12,1 cm.

Paperback.

Sat med Linotype Aldus. Copyright © 1977 by Jørn Riel. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Trykt i A/S Moders-
målets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1981.

ISBN 87-15-01354-5.