omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Hasso G. Stachow: For Fører og fædreland (Der kleine Quast).
Trykt: 1983.     Omslag: Einar Poulsen.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 273 (274).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra tysk af Finn Andersen.
Copyright © 1980 by Droemersche Ver-lagsanstalt Th. Knaur Nachf., München / Zürich. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Grafisk tilrette-
lægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i Trier Schous Bogtrykkeri A/S, Odense. Printed in Denmark 1983.
ISBN 87-15-01169-0.