omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

William Heffernan: Fortrydelsens pris (Acts of Contrition).
Trykt: 1987.     Omslag: Bent Juul Nielsen.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 257 (258).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.    ISBN 87-15-05197-8. (Alternativt ISBN 87-15-01642-0.)

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Jette Lond.
Copyright © 1986 W. H. Productions, Inc. Udgivet af Lademann For-lagsaktieselskab, København. Pub-lished by agreement with New American Library, New York, NY. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Satsform, Århus og trykt hos A/S Modersmålets Trykkeri, Haderslev. Printed in Denmark 1987.

Genoptrykt i 1991 som nr. 181 i serien "Lademann Bestsellers".

bestseller181.jpg (ca. 100 Kb)

Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-15-01932-2.