omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Richard Neely: Forpligtelsen (The Obligation).
Trykt: 1980. Omslag: Yusuke Nagano.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 267 (268). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Ulla Warren.
Copyright © 1979 by Richard Neely. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Peter-
sen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt hos Recato Offset, Herlev. Printed in Denmark 1980.
ISBN 87-15-01069-4.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)