omslaget.jpg (ca. 100 Kb) George Markstein: Forræder (Traitor for a Cause).
Trykt: 1981.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 245 (246). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Torben Nilsson.
Copyright © 1979 by George Markstein. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. First published by The Bodley Head Ltd., London, 1979. Bogen er sat med Linofoto Aldus hos Fyns Foto-
sats, Odense og trykt i Modersmaalets Trykkeri A/S, Haderslev. Printed in Den-
mark 1981.
ISBN 87-15-01221-2.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.