omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Brian Garfield: Fred finder de aldrig (Recoil).
Uden år.     Omslag: Hans Arnold.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 253 (254).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Hanne Dissing.
Sat med Garamond. Copyright © 1977 by Brian Garfield. Udgivet af Lademann For-lagsaktieselskab, København. Forlagsre-daktion: Keld Pauli.
ISBN 87-15-00829-0.

Ingen bogtrykker angivet.