omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Robert Rosenblum: Gamle venner, nye fjender (Cover Stories).
Trykt: 1981.     Omslag: William Petersen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 292 (293).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Camilla Bøegh Larsen.
Copyright ©1979 by Robert Rosen-
blum. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Grafisk tilrettelægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Times hos IK Fotosats, Haderslev og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri A/S, Skovlunde. Printed in Denmark 1981.

ISBN 87-15-01165-8.