omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Evelyn Anthony: Gidslet fra Teheran (The Persian Ransom).
Trykt: 1977.     Omslag: Sigvard Hagsted.     På titelbladet: "Søhest"-logo.     Sider: 239 (240).     Format: ca. 23,5 x 15,5 cm.     Intet ISBN.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Hans Hansen.
Sat med Baskerville. Copyright © 1975 by Anthony Enterprises Limited. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Forlagsredak-
tion: Keld Pauli. Trykt hos Andelsbog-
trykkeriet i Odense. Printed in Den-
mark 1977.

Genoptrykt i serien "Danmarks Bestsellers".

bestseller 32.jpg (ca. 100 Kb)

Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-15-01499-1.