omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Duff Hart-Davis: Gode miner til slet spil (Level Five).
Trykt: 1983.     Omslag: Eric Palmquist.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 251 (252).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Mogens Boisen.
Copyright © 1982 by Duff Hart-Davis. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. First published 1982 by Jonathan Cape Ltd., London. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Times og trykt hos Laur-
sen·Tønder. Printed in Denmark 1983.
ISBN 87-15-01420-7.