omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Wilbur Smith: Grådig som havet (Hungry as the Sea).
Trykt: 1979.     Omslag: Karl V. Larsen.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 239 (240). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.     Omslagets ryg er skadet af lyspåvirkning.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © 1978 by Wilbur Smith. Udgi-
vet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Century Schoolbook hos Jørn Mathiasen, Viborg og trykt hos Recato Offset, Herlev. Printed in Denmark 1979.
ISBN 87-15-00888-6.