omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Guds Engel fra Rørvig og andre fortællinger fra hav og strand.
Uden år.     Omslag: Arne Ungermann.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 275 (276).    Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

Fra serien: Danske forfattere beret-
ter.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

I udvalg ved Ole Storm.
Udsendt af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Goudy. Tilrettelægning: Freddy Peder-
sen. Produceret af Sture Jensen. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Tryk-
keri, Haderslev.

Intet ISBN.

Indhold:
STEEN STEENSEN BLICHER: Marie - H. C. ANDERSEN: En historie fra klitterne - M. A. GOLDSCHMIDT: Guds engel fra Rørvig - CARIT ETLAR: Kejser Peters liv og sørgelige død - HOLGER DRACHMANN: Kut-
teren „Vildanden” - GUSTAV WIED: Hva' satan skal vi med stæren? - KARL LARSEN: En rigtig sømand - MARTIN ANDERSEN NEXØ: To brødre - OTTO RUNG: Blind passager - FREDERIK POULSEN: Fra Le-
vanten til Delos - KAREN BLIXEN: Peter og Rosa - AKSEL SANDEMOSE: Matrosen går i land - WILLIAM HEINESEN: Jomfrufødslen - HANS LYNGBY JEPSEN: Ned ad lejderen + Biografiske noter.

Genudgivet som nr. 5 i den ny serie "Danske forfattere beretter".

omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Fortællinger fra hav og strand.
Uden år.     Omslag: NN.     På titelbladet: Lademann.    Sider: 283 (284).     Format: ca. 23,5 x 15,1 cm.

.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

I udvalg ved Ole Storm.
Udsendt af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Bogen er sat med Goudy. Tilrettelægning: Freddy Peder-
sen. Printed in Denmark by A/S Moders-
maalets Trykkeri, Haderslev.

ISBN 87-15-01335-9.