omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Wilbur Smith: Guldminen (Gold Mine).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 263 (264). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.-- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
© Copyright by Wilbur Smith. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Bogen er sat med Times og trykt i J. Jør-
gensen og Co's Bogtrykkeri, KÝ-
benhavn. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)