omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

V. Rauer Bergstrøm: Halleluja - jeg er en bums.
Trykt: 1983.     Omslag: Eiler Krag.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 251 (252).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Copyright © 1983 V. Rauer Bergstrøm. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Al-
dus hos Stibo Sats og trykt hos Laursen · Tønder. Printed in Denmark 1983.
ISBN 87-15-01412-6.

Bogen findes også i hæftet form.