omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Brian Garfield: Hare løb! (Hopscotch).
Trykt: 1976.     Omslag: Ib Thaning.     På titelbladet: "Søhest"-logo.     Sider: 212 (213).     Format: ca. 23,5 x 15,5 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Hanne Dissing.
Copyright © 1975 by Brian Garfield. Udgi-
vet af Lademann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Andelsbogtrykkeriet i Odense. Printed in Denmark 1976.

Intet ISBN.

Genudgivet som nr. 56 i serien "Lademann Bestsellers":

nr56.jpg (ca. 40 Kb)

Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-15-01539-4.

Senere genudgivet i serien "Dan-
marks Bestsellers" med samme forside, men uden rygnummer og prisangivelse:

nr56.jpg (ca. 40 Kb)