omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Morris West: Harlequin (Harlequin).
Trykt: 1975. Omslag: Ikke opgivet.
På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 276. Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Henning Ipsen.
Copyright © 1974 by Compania Finan-
ciera Perlina S.A. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. For-
lagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Garamond. Printed in GDR 1975.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste omslags-
flap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)