omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Julian Symons: Havet hvisker mord (The Colour of Murder).
Uden år.     Omslag ikke oplyst.     På titelbladet: Skrifolas Kriminalbibliotek.
Sider: 247 (248).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.     Intet ISBN.
På omslagets bagside: Kriminal Biblioteket.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Leif Tronholm.
Bogen er sat med Diethelm Antikva. © Copyright 1968 by Julian Symons. Udgivet af Lademann Forlagsaktie-
selskab, København. Produceret af: Sture Jensen. Printed in Denmark by A/S Modersmaalets Trykkeri, Haderslev.

Også udgivet som paperback.


Udgave i stift bind uden smudsomslag; beregnet til salg i boghandelen:

omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Som ovenfor, men på titelbladet: Lademann, format ca. 20,6 x 13,2 cm og på bindets bagside: Nr. 7817 samt prisen kr. 12,85.