omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Julian Symons: Havet hvisker mord (The Colour of Murder).
Uden år.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: Skrifolas Kriminalbibliotek.
Sider: 247 (248).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- På omslagets bagside: Kriminal Biblioteket.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Leif Tronholm.
Bogen er sat med Diethelm Antikva. © Copyright 1968 by Julian Symons. Udgi-
vet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Produceret af: Sture Jensen. Bogen er sat med og trykt Bogtrykkeri. Printed in Denmark by A/S Modersmaa-
lets Trykkeri, Haderslev.
Intet ISBN.

Også udgivet som paperback.