hedebølge.jpg (ca. 80 Kb) Ed McBain: Hedebølge (Heat).
Trykt: 1983. Omslag: Poul Lange.
På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 197 (198). Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Hanne-Vibeke Dissing. Copyright © 1981 Hui Corporation. Udgivet af Lade-
mann Forlagsaktieselskab, Kø-
benhavn. Published by agreement with Lennart Sane Agency, Mal-
mö, Sweden. Grafisk tilrettelæg-
ning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats og trykt i Trier Schous Bogtrykkeri A/S, Odense. Printed in Denmark 1983.
ISBN 87-15-01366-9.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)