omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Desmond Bagley: Helvedesporten (Windfall).
Trykt: 1983.     Omslag: Eric Palmquist.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 291 (292).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Mogens Boisen.
Copyright © 1982 by Brockhurst Publications Ltd. Udgivet af Lade-mann Forlagsaktieselskab, Køben-havn. Originally published in English by William Collins Sons & Co. Ltd., London. Grafisk tilrettelægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Bask-erville hos Laursen · Tønder og trykt i Recato Offset A/S, Herlev. Printed in Denmark 1983.
ISBN 87-15-01418-5.