omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Stefan Zweig: Hjertets utålmodighed (Ungeduld des Herzens).
Trykt: 1981. Omslag og illustrationer: Vibe Vestergaard. Efterskrift af Bent Mohn.
På titelbladet: Lademann.
Sider: 357 (358). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.
Serien: Vort århundredes store bøger.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra tysk af Helge Kjær-
gaard.
Copyright © 1939 by Bermann-Fischer Verlag A.B., Stockholm. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København efter over-
enskomst med Jespersen og Pios Forlag. Bogen er sat med Century Schoolbook og trykt i Th. Laursens Bogtrykkeri, Tønder. Printed in Denmark 1981.
ISBN 87-15-00961-0.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb) Indlagt i kassette:

kassetten.jpg (ca. 40 Kb)