Eksemplar beregnet til salg i boghandelen.

omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Stefan Zweig: Hjertets utålmodighed (Ungeduld des Herzens).
Trykt: 1981.     Omslag og illustrationer: Vibe Vestergaard.   Efterskrift af Bent Mohn.
På titelbladet: Lademann.     Sider: 357 (358).    Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.

Serien: Vort århundredes store bøger.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra tysk af Helge Kjærgaard.
Copyright © 1939 by Bermann-Fischer Verlag A.B., Stockholm. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn efter overenskomst med Jespersen og Pios Forlag. Bogen er sat med Centu-
ry Schoolbook og trykt i Th. Laursens Bogtrykkeri, Tønder. Printed in Denmark 1981.

ISBN 87-15-00961-0.

Var indlagt i kassette:

kassetten.jpg (ca. 40 Kb)Selve bogen var antagelig beskyttet af et kraftig celofanomslag.