omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Isser Harel: Huset i Garibaldi Street (The House on Garibaldi Street).
Trykt: 1976.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 242 (243).     Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.

Fagbog.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
Copyright © 1975 by Isser Harel. Publish-
ed by arrangement with Bantam Books, Inc. Udgivet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Century School-
book og trykt i Thl. Laursens Bogtrykkeri A-S,Tønder. Printed in Denmark 1976.
Intet ISBN.