omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Mary Higgins Clark: Hvor er børnene? (Where are the Children?).
Trykt: 1978.     Omslag: Boye Willumsen.     På titelbladet: Lademann.     Sider: 223 (224).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.    ISBN 87-15-00901-7.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Jørgen Christiansen.
Copyright © 1975 by Mary Higgins Clark. Udgivet af Lademann Forlags-aktieselskab, København. Forlagsre-daktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Diethelm Antikva og trykt i Modersmå-lets Trykkeri A/S, Haderslev. Printed in Denmark 1978.

Genoptrykt 1986 som nr. 67 i serien "Lademann Bestsellers".

bestseller 67.jpg (ca. 100 Kb)

Omslag: Kjeld Brandt.
ISBN 87-15-01568-8.