omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Jack Higgins: I aktion bag Jerntæ:ppet (Day of Judgment).
Trykt: 1980.     Omslag: Foto af præsident John F. Kennedy i Berlin.     På titelbladet: Lademann.
Sider: 231 (232).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Knud Søgaard.
Copyright © 1978 by Jack Higgins. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Bogen er sat med Aldus hos Fyns Fotosats, Odense og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Denmark 1980.
ISBN 87-15-01014-7.