omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Alexander Kent: I slagorden (Form Line of Battle).
Uden år. Omslag: Ikke opgivet. På indersiden et kort over en del af Middelhavet.
På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 259 (260). Format: ca. 23,5 x 15,6 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Mogens Boisen.
© Copyright by Alexander Kent. Udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Forlags-
redaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Baskerville og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, KÝben-
havn. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb)

Forreste og bagerste om-
slagsflap.

Flap2.jpg (ca. 40 Kb)