omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Maria Lang: Ingen returbillet (Ingen returbiljett).
Trykt 1970.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 220 (221).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Kjeld Elfelt.
Copyright © by Maria Lang 1968. Ud
sendt af Lademann Forlagsaktiesel
skab, København. Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Trier Schous Bogtrykkeri, Odense. Printed in Den
mark 1970.
Intet ISBN.