omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Joyce Porter: Inspektør Dover (Dover One).   Uden år.     Omslag ikke oplyst.
På titelbladet: Skrifola.    Sider: 255 (256).     Format: ca. 18,4 x 11,8 cm.     Intet ISBN.
På smudsbindets bagside: Skrifolas Kriminal-bibliotek.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat Knud Müller.
Bogen er sat med Garamond. © 1966 by Joyce Porter. Udgivet af Forlaget Skrifola, København. Printed in Denmark by Winds Bogtrykkeri, Haderslev.