omslaget.jpg (ca. 100 Kb) Mazo de la Roche: Jalna sønnerne (Wakefield's Course).
Trykt: 1980.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 287 (288). Format: ca. 17,8 x 12,5 cm.
Nr. 12 i Jalna-sagaen.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Gudrun Lohse.
Copyright © by Mazo de la Roche. Udgi-
vet af Lademann Forlagsaktieselskab, København i venlig forståelse med Jes-
persen og Pios Forlag. Grafisk tilrette-
lægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Baskerville og trykt i Modersmålets Tryk-
keri A/S, Haderslev. Printed in Denmark 1980.
Intet ISBN.

Flap1.jpg (ca. 40 Kb) Flap2.jpg (ca. 40 Kb)
< < Forreste og bagerste omslagsflap.