omslaget.jpg (ca. 100 Kb)
Mazo de la Roche: Jalna-sønnerne (Wakefield's Course).
Trykt: 1980.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: "Søhest"-logo.     Sider: 287 (288).    Format: ca. 17,8 x 12,5 cm.     Intet ISBN.
Nr. 12 i Jalna-sagaen.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra amerikansk af Gudrun Lohse.
Copyright © by Mazo de la Roche. Udgi-
vet af Lademann Forlagsaktieselskab, København i venlig forståelse med Jes-
persen og Pios Forlag. Grafisk tilrette-
lægning: Leif Petersen. Bogen er sat med Baskerville og trykt i Modersmålets Tryk-
keri A/S, Haderslev. Printed in Denmark 1980.

Genudgivet 1990 af Det Ny Lademann A/S:

ny udg.jpg (ca. 40 Kb)

Omslag: ikke oplyst..     287 (288) sider.     Format: ca. 20,5 x 14,7 cm.     ISBN 87-15-01770-2.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat efter original udgave af Gudrun Lohse.
Copyright © Mazo de la Roche. The Macmillan Group of Companies. Dansk Copyright © 1990 Det Ny Lademann A/S. Bogen er sat med Baskerville og trykt hos: Nørhaven A/S, Viborg.