omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Victoria Holt: Judaskysset (The Judas Kiss).
Trykt 1983.     Omslag: Maggi Baaring.     På titelbladet: Forlaget Danmark.
Sider: 319 (320).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat fra engelsk af Grete Ander-
sen.
Copyright © 1981 Victoria Holt. Ud-
givet af Lademann Forlagsaktiesel-
skab, København. Grafisk tilrette-
lægning: Bent Juul Nielsen. Bogen er sat med Plantin hos ik fotosats, Ha-
derslev og trykt i Modersmålets Bog-
trykkeri A/S, Haderslev. Printed in Denmark 1983.

ISBN 87-15-01399-5.