omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Ronald Johnston: Katastrofe ved Dungeness (Disaster at Dungeness).
Uden år.     Omslag: Ikke opgivet.     På titelbladet: Forlaget Union.
Sider: 247 (248).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Knud Müller.
Bogen er sat med Garamond Antikva. © 1968 by Ronald Johnston. Udgivet af Lademann Forlagsaktieselskab, Køben-
havn. Produceret af Sture Jensen. Printed in Denmark by Fyens Stiftsbogtrykkeri, Odense.

Intet ISBN.