omslaget.jpg (ca. 160 Kb) Dean R. Koontz: Kellys bro (Hanging On).
Uden år. Omslag: Franz Füchsel.
På titelbladet: "Søhest"-logo.
Sider: 264. Format: ca. 23,3 x 15,5 cm.
indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Elise Norsbo. Copyright © by Dean R. Koontz. Udgivet af Lademann Forlags-
aktieselskab, København. Forlagsredaktion: Keld Pauli. Bogen er sat med Times og trykt i S. L. Møllers Bogtrykkeri, Skovlunde. Printed in Denmark.
Intet ISBN.

flap 1.jpg (ca. 40 Kb) flap 2.jpg (ca. 40 Kb)

Genudgivet som nr. 218 i serien "Lademann Best-
sellers".
nr218.jpg (ca. 40 Kb)Her skal man bemærke, at forsiden er helt forfejlet. Bil-
ledet viser engelske soldater. De er let kendelige på de flade stålhjælme; som ganske vist også blev brugt af USA i kri-
gens allerførste år. Men bo-
gens handling foregår efter in-
vasionen i Europa i juni 1944.