omslaget.jpg (ca. 100 Kb)

Dudley Pope: Klart skib (Ramage and the Drum Beat).
Uden år.     Omslag: Ikke oplyst.     På titelbladet: Forlaget Union.
Sider: 287 (288).     Format: ca. 20,5 x 13,0 cm.     Intet ISBN. -- Omslagets ryg er bleget af sol- og dagslys.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)

Oversat af Knud Müller.
Bogen er sat med Diethelm Antikva. © Copyright by Dudley Pope and Wei-
denfeld and Nicolson, London. Udgi-
vet af Lademann Forlagsaktieselskab, København. Produktion: Sture Jen-
sen. Printed in Denmark by Fr. Mar-
tin's Bogtrykkeri, Christiansfeld.

Variant af indbinding.

indbinding.jpg (ca. 40 Kb)