omslaget.jpg (ca. 80 Kb)

Jens Baggesen: Labyrinten.
Illustrationer: Arne Ungermann.    Efterskrift af Leif Ludwig Albertsen.
Uden år.     På titelbladet: Tegning.
Sider: 263 (264).     Format: ca. 23,5 x 15,2 cm.

Serie: Store fortællere.

Sat med Century Schoolbook og udgivet af Lademann Forlagsak-
tieselskab, København. Denne udgave er bearbejdet af profes-
sor Leif Ludwig Albertsen, Aar-
hus Universitet. Printed in Den-
mark by Th. Laursens Bogtryk-
keri, Tønder.

Intet ISBN.

Det viste eksemplar er bogklubudgaven.